infolinia: 85 688 46 46 nr wewnętrzny wybierz: 3
+48 500-260-525
e-mail: awanti.hurt@gmail.com
Aktualności
15/12/2018

Informacje o nas

Sprzedaż za pośrednictwem strony www.hurtowniaawanti.pl jest realizowana przez firmę: "AWANTI" Sklep Odzieżowy Maciej Tur, REGON: 200117807, NIP: 545-162-30-59, z siedzibą w Sokółce, ul. 1-go Maja 13 lok 5a, 16-100 Sokółka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem: 4293.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa warunki i zakres sprzedaży produktów (odzieży) w ramach działalności firmy "AWANTI" Sklep Odzieżowy Maciej Tur. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu lub telefonu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy podmiotem składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a firmą "AWANTI" Sklep Odzieżowy Maciej Tur, zwaną dalej Sprzedającym.
Kupującym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
Kupujący najpóźniej w chwili złożenia zamówienia jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i do jego zaakceptowania.